Hoe bescherm je jezelf en anderen tegen het coronavirus?

Hoe bescherm je jezelf en anderen tegen het coronavirus?
Hoe bescherm ik mijzelf en anderen tegen COVID-19 of andere virussen zoals de seizoensgriep? 
 • Was regelmatig je handen. Handontsmetting kan nuttig zijn als je geen stromend water voorhanden hebt, maar deze moet minstens 70% alcohol bevatten.

 • Bedek u mond met een papieren zakdoekje of elleboogplooi wanneer je moet hoesten of niezen.

 • Gebruik enkel papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik onmiddellijk in een afgesloten vuilnisbak. 

 • Blijf thuis als je ziek bent. 

 • Hou minstens 1m afstand van andere personen.

 • Vermijd om handen, knuffels of kussen te geven.

 • Wees aandachtig voor risicogroepen zoals 65-plussers of personen met onderliggende aandoeningen of een verzwakt immuunsysteem.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
 • Koorts >38°C

 • Hoesten

 • Keelpijn

 • Vermoeidheid

 • Spierpijn

 • Kortademigheid (bij ernstige gevallen)

Wat moet ik doen als ik ziek ben?
 • Blijf thuis

 • Bel je huisarts op. Ga niet in een overvolle wachtzaal zitten of naar de spoedafdeling. Je huisarts zal telefonisch bepalen of je thuis kan uitzieken of je naar het ziekenhuis moet.

 • Je huisgenoten hoeven niet in isolatie te gaan, maar moeten alert zijn voor symptomen en zich aan de algemene richtlijnen houden.

 
Wil je meer informatie? Contacteer je arts of apotheker en wend je enkel tot betrouwbare websites zoals www.info-coronavirus.be